Anglès online per nens

Engonals per a nens a Barcelona

Si consideres important que en un futur pròxim els teus fills, quan vagin a una entrevista de treball puguin contestar amb confiança "sí", a la pregunta de si saben parlar anglès. Llavors, hauríem de parlar per ampliar aquesta informació; les nostres classes d´ anglès per nens online són el que necessiten.

Cursos d'anglès a Barcelona

La Nostra metodologia recull els fonaments de les teories del lingüista S. Krashen i està complimentada amb altres importants teories lingüístiques d´aplicació per l´ensenyament per nens.

«La solució als problemes en l'ensenyament de les llengües no resideix en materials cars, mètodes exòtics, anàlisis lingüístiques sofisticades, sinó en la plena utilització del que ja tenim, ser parlants de les llengües i utilitzar-les per una comunicació real».

«Els millors mètodes haurien de ser els més amens, i que, encara que resulti estrany, l'adquisició de la llengua succeeix quan la llengua és usada pel que va ser dissenyada, la comunicació».

(S. Krashen)

Aprenentatge – Adquisició – Filtres emocionals – Phonics - TPR

Engonals per a nens a Barcelona

A la nostra acadèmia d'anglès per nens a Barcelona els alumnes aprenen al seu ritme i de forma natural.

L'aprenentatge és un procés conscient que es duu a terme per conèixer l'estructura d'una llengua. Mentrestant, l'adquisició és un procés inconscient i només s'aconsegueix creant un ambient natural a la classe.

A l'ensenyament als més petits l'èmfasi hauria d'estar en l'adquisició del llenguatge en contextos familiars i sobre aspectes relacionats amb el seu món infantil, mitjançant activitats comunicatives dissenyades tenint en compte les seves necessitats cognitives i emocionals.

Els filtres emocionals són tots aquests sentiments que ens impedeixen adquirir l'idioma i també totes les excuses que utilitzem per justificar-nos.

El dinamisme, la diversió i la creativitat acompanyen sempre a totes les nostres classes d´ anglès per nens a Barcelona. En crear un ambient amè, els nens seran capaços d'adquirir millor la llengua objectiva, perquè l'ansietat (filtre emocional) que pot impedir l'adquisició es veu disminuïda.

Considerem que és difícil que una sola metodologia pugui explicar i donar resposta a alguna cosa tan complexa com l'adquisició d'una llengua estrangera, per això la complementem amb altres mètodes que ens ajuden a entendre i desenvolupar millor el nostre treball.

Creiem que és fonamental que el nen es familiaritzi i faci seva l'entonació i el ritme de la llengua, és per això que hem incorporat a la metodologia les phonics, mètode basat en la repetició i l'ús de sons en contextos adequats a l'univers infantil.

També incorporem el mètode TPR (Total Physical Response) per l'ensenyament de llengües estrangeres. Es basa en l'aprenentatge de llengües associat a activitat física. En associar moviments del cos o accions físiques amb paraules els alumnes adquireixen el llenguatge més ràpidament. És un mètode ideal pels més petits i la seva necessitat de moviment. Mitjançant cançons, dibuixos, jocs, contes i poemes els nens relacionen vocabulari i frases amb moviment i amb repeticions passen a adquirir el llenguatge d'una forma espontània.

Les activitats que es realitzen a la classe tenen un objectiu basat al desenvolupament de 6 activitats comunicatives de la llengua: la comprensió auditiva, l'expressió oral, la comprensió audiovisual, la interacció oral, la comprensió lectora (*), l'expressió escrita (*).

(*) A les edats que els correspongui

En definitiva, per adquirir un idioma s'han de donar dues condicions. Primer, que l'aportació contingui estructures entendibles, d'un nivell lleugerament superior al de l'estudiant. Segon, que el filtre afectiu o emocional sigui baix perquè l'estudiant aquest predisposat a rebre l'aportació.

Consulta'ns. T'assessorarem sense compromís

Formes de pagament
transferència bancàriatransferència bancària
Bizum