Anglès extraescolar amb professors nadius

anglès extraescolar a Barcelona

La garantia per una correcta adquisició de l'idioma és una bona base des del principi. Per tant, des dels primers nivells els nens estaran exposats a situacions comunicatives comprensibles perquè adquireixin la llengua de la manera més natural possible.

Acadèmia d'idiomes per a joves

 • Professorat natiu amb experiència.
 • Classes motivadores, dinàmiques i flexibles.
 • Seguiment personalitzat.
 • Grups reduïts.

Cursos Infantils

Cursos d'anglès per nens d'Infantil (P3, P4 i P5). Aquests cursos d'anglès tenen professors natius i amb gran experiència a la docència infantil, proporcionant als nens una immersió lingüística total i facilitant l'adquisició dels aspectes bàsics de la llengua anglesa.

Metodologia dels cursos

La metodologia dels nostres cursos d'anglès extraescolar a Barcelona té bases científiques sòlides sobre quin és el procés d'aprenentatge d'idiomes. El dinamisme, la diversió i la creativitat acompanyen sempre les nostres classes. En crear un ambient amè i distès, els nens seran capaços d'adquirir millor la llengua, perquè l'ansietat que pot impedir l'adquisició, que es veu disminuïda.

Objectiu dels cursos (exemple)
 • Entendre frases simples.
 • Associar ordres per accions específiques.
 • Reconèixer els noms dels objectes d'ús habitual.
 • Discriminar entre objectes diferents.
 • Conèixer els números fins al 20.
 • Fer preguntes senzilles sobre el món quotidià i activitats diàries.
Calendari del curs
 • Inici. Els cursos comencen a l'octubre. Possibles incorporacions durant tot el curs.
 • Duració. 9 mesos, aproximadament d'octubre a juny.
 • Intensitat. 2 hores setmanals en dies alterns (dilluns-dimecres o dimarts-dijous). Possibilitat de fer les 2 hores un sol dia a la setmana.
Nombre d´alumnes

Grups reduïts mínim 7 i màxim 12.

Cursos Primària

La finalitat d'aquests cursos és treballar amb els alumnes un programa de continguts adequats a les seves necessitats i ritme de treball i que faci possible l'adquisició d'elements bàsics de l'idioma, mitjançant eines que fomenten l'expressió oral i la comprensió auditiva i al seu moment, la lectura, i l'escriptura, així com una autonomia més gran la interacció amb l'idioma.

Metodologia dels cursos

La nostra metodologia té bases científiques sòlides del procés d'aprenentatge d'idiomes i està enfocada, principalment, a la comunicació oral (speaking/listening), que a causa de les limitacions i dificultats dels col•legis, per tots conegudes, a la majoria de casos és la part menys treballada i, no obstant això, la més important.

Objectius dels cursos (exemple)
 • Escoltar i entendre missatges orals i escrits.
 • Interactuar oralment utilitzant la llengua treballada.
 • Llegir i entendre textos de temes variats.
 • Escriure textos de diferents tipus amb finalitats diverses.
 • Deduir significats segons el context.
 • Utilitzar la llengua utilitzant l'entonació i pronunciació adequada.
Calendari del curs
 • Inici. Els cursos comencen a l'octubre. Possibles incorporacions durant tot el curs.
 • Duració. 9 mesos, aproximadament d'octubre a juny.
 • Intensitat. 2 hores setmanals en dies alterns (dilluns-dimecres o dimarts-dijous). Possibilitat de fer les 2 hores un sol dia a la setmana.
Nombre d'alumnes

Grups reduïts mínim 7 i màxim 12.

Consulta'ns. T'assessorarem sense compromís

Formes de pagament
transferència bancàriatransferència bancària
Bizum