Activitats extraescolars

SG KIDS. Activitats extraescolars

Propostes formatives en idiomes per a nens i joves

En funció de les edats, els alumnes adquireixen els coneixements necessaris en cada moment per obtenir una base que els permeti, en el menor temps possible, desenvolupar-se i comunicar-se al seu nivell en l'idioma.
Els coneixements s'adquireixen mitjançant formacions pràctiques i molt lúdiques, però sobretot eficients.
El treball d'avui és la base del progrés de demà.

Característiques de tots els nostres cursos

La garantía d’una correcta adquisició de la llengua, es una bona base des de el començament. Per això, des de els primers nivells els nens estaran exposats a situacions comunicatives comprensibles per que adquireixin la llengua de la manera més natural possible.

· Professorat nadiu amb experiència
· Classes motivadores, dinàmiques i flexibles
· Seguiment personalitzat
· Grups reduïts


Cursos infantil

Cursos d’anglès per a nens i nenes d’infantil (P3, P4 y P5). Aquests cursos d’anglès compten amb professors nadius i amb gran experiència com a docents d’infants, proporcionant als nens una immersió lingüística total y facilitant l’adquisició dels aspectes bàsics de la llengua anglesa.

METODOLOGIA DELS CURSOS
La nostra metodologia té bases científiques sòlides sobre quins son els processos d’aprenentatge i adquisició de llengües. El dinamisme, la diversió i la creativitat acompanyen sempre les nostres classes. Al crear un ambient favorable i distès, els nens seran capaços d’adquirir millor la llengua, perquè l’ansietat que pot impedir l’adquisició es veu disminuïda.

OBJECTIUS DELS CURSOS (Exemple)
1. Entendre frases simples
2. Associar ordres a accions específiques
3. Reconèixer els noms d’objectes d’ús quotidià
4. Discriminar entre adjectius diferents
5. Conèixer els números fins a 20
6. Fer preguntes senzilles sobre el món quotidià...

CALENDARI CURS
Inici:
Els cursos s’inicien a l´octubre. Possibles incorporacions durant tot el curs.
Duració:
9 mesos aprox. D’octubre a juny
Intensitat:
2 hores setmanals en dies alterns (Dilluns-dimecres o dimarts-dijous); Possibilitat de fer les 2 hores un dia a la setmana
Nº ALUMNES
Grups reduïts de mínim 7 i màxim 12

Cursos primaria

La finalitat d’aquests cursos es treballar amb els alumnes un programa de continguts adequats a les seves necessitats i ritme de treball i que faci possible l’adquisició d’elements bàsics de la llengua, a través d’eines que desenvolupin l’expressió oral, la comprensió auditiva, i en el seu moment, la lectura i la escriptura, així com una major autonomia de interacció vers la llengua.

METODOLOGIA DELS CURSOS
La nostra metodologia té bases científiques solides del procés d’aprenentatge de llengües i esta enfocada principalment a la comunicació oral (speaking / listening).

Que degut a les limitacions i dificultats dels col·legis, per tots conegudes, en la majoria de casos és la part menys treballada, i no obstant això, la més important.

OBJECTIUS DELS CURSOS (Exemple)
1. Escoltar i entendre missatges orals i escrits
2. Interactuar oralment emprant la llengua treballada
3. Llegir i entendre textos de temes variats
4. Escriure textos de diferents tipus amb finalitats diverses
5. Deduir significats segons el context
6. Emprar la llengua utilitzant l’entonació i pronunciació adequada

CALENDARI CURS
Inici:
Els cursos s’inicien a l´octubre. Possibles incorporacions durant tot el curs.
Duració:
9 mesos aprox. D’octubre a juny
Intensidad:
2 hores setmanals en dies alterns (Dilluns-dimecres o dimarts-dijous) Possibilitat de fer les 2 hores un dia a la setmana
Nº ALUMNES
Grups reduïts de mínim 7 i màxim 12
 

Consulti'ns els seus dubtes i l'assessorarem.
Sense cap compromís.